Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
De Tao voor transformatie naar De Nieuwe Aarde.


De waarheid van dzogchen
Omdat het te dichtbij is, zien we het over het hoofd.
Omdat het te goed lijkt om waar te zijn, kunnen we het niet geloven.
Omdat het zo diep gaat, kunnen we het niet bevatten.
Omdat het niet buiten onszelf is, kunnen we het niet opnieuw verkrijgen.De Tao voor transformatie naar “De Nieuwe Aarde”:
Het Chinese teken voor Tao toont een combinatie van een voet en een hoofd. Symbolisch voor de weg die men aflegt en de richting die men kiest; actie en strategie. Tao symboliseert de weg en de richting, niet het doel.

1) Tao wordt wel “de weg van de natuur” genoemd. Niet in de westerse zin van “ De Natuur”, maar in de zin van natuurlijk, in harmonie met het intuïtieve, luisterend naar subtiele signalen.

2) Tao vertegenwoordigt een filosofie die een “integer” karakter heeft. Integer mede in de betekenis van “heel” (integraal). Hoewel dit in oorsprong van vele filosofieën en religies kan worden gezegd, hebben deze toch altijd een element van radicaal dualisme in zich, bijvoorbeeld: aards versus goddelijk, lichaam versus geest, etc.

3) Tao omvat dualisme, maar in samenhang, in onderling wisselend en verschuivend evenwicht en als onderdeel van een “zoomloos” organisch web. Dit omvat alle niveaus, zoals de aarde, de mens en de kosmos.

4) Tao omvat alle relaties tussen alle manifestaties en gebeurtenissen, tussen ruimte en tijd, object en subobject, binnenkant en buitenkant, vrouwelijk en mannelijk, micro en macro, materie en energie, lichaam en geest, leven en dood. Deze tegenpolen bestaan bij de gratie van elkaar en stammen uit een en dezelfde bron (kosmische energie).

5) Tao omvat de eenvoud (orde=kosmos) van de oorsprong en de complexiteit (wanorde=chaos) van de manifestaties van de schepper en blijft het verband herkennen.

6) Tao omvat zowel het patroon van gebeurtenissen als de energiestroom ervan.

7) Tao is wereldbevestigend, aards en overal aanwezig.


Samenvattend:
De leer van Tao bevordert het ontdekken van natuurlijke patronen en natuurlijke energiestromingen, het herkennen van samenhang in complexiteit en het in evenwicht houden van elkaar aanvullende dualismen.

Relatie in samenhang met de uitdagingen van vandaag:
1) In de westerse wereld zijn in de loop van de eeuwen enige gewoontes (soms vertaald in “wetten”) ontstaan met daarbij behorende werkelijkheidsbeelden, die niet in lijn met de Tao zijn.

2) Naarmate meer wetten gemaakt en ontdekt werden, werd het mystieke element verwaarloosd en ontkend. Naarmate specialisatie en de deeloptimalisatie zijn intrede deed raakte tegelijk (onbewust) ook de samenhang zoek.

3) De wetenschap, de economie en de technologie ontwerpen steeds rationelere modellen en met een zodanig succes dat deze modellen als werkelijkheid werden beschouwd, terwijl ze in feite alleen benaderingen van de werkelijkheid zijn. De modellen zijn grotendeels gebaseerd op geïsoleerde statische en statistische evenwichtssituaties, omkeerbaar en vereenvoudiging. Hierin ontbreekt het creatieve element volledig. Zo werkt de natuur niet want die is feitelijk juist dynamisch met een zeer groot (niet zichtbaar) herstellend vermogen!

4) Het gewicht op de weegschaal is doorgeslagen naar het rationele, het materiële en de fysieke energie in een radicaal breken met de tegenpolen: het mystieke, het geestelijke en de psychische energie. Vandaar ook een breuk met de kerken, die anderzijds juist naar de andere kant zijn doorgeslagen.

5) De modellen beïnvloeden het wereldbeeld en de maatschappijinrichting en hebben bevorderd dat er onnatuurlijke radicale onderscheidingsvormen ontstonden, zoals departementen, faculteiten, sekten, specialisten en ook organisatieschema`s, lineaire programmering, en vooral steeds meer wettelijke voorschriften, reglementen, dogma`s en rituelen.

6) Kenmerkend voor deze vormen is dat zij steeds verder verwijderd raken van de oorsprong, de samenhang en de natuurlijke creativiteit en integriteit van Tao.

7) De specialisatie heeft in het westen geleid tot een verhoging van de levensstandaard, een verbetering van de gezondheidszorg en een systeem van socialenvoorzieningen. Anderzijds wordt in toenemende mate zichtbaar dat juist door deze specialisatie de samenhang is zoekgeraakt. De samenleving heeft zich geïsoleerd van de mystiek en van de natuur en de existentiële vraag over het waarom is naar de achtergrond geschoven. Het conceptueel denken concentreert zich volledig op de “linkerhelft” van de hersencapaciteit; een steeds verdere verschuiving tekent zich af naar onnatuurlijke, onevenwichtige, oneigenlijke situaties. Hierdoor is feitelijk ons gevoel uitgeschakeld. Onze westerse systemen hebben er namelijk voor gezorgd dat onze “rechterhelft” van de hersencapaciteit zich onvoldoende heeft kunnen ontwikkelen. Het creëren van een angstcultuur is een veel gebruikt machtsmiddel maar ook deze zal in kracht gaan afnemen. Het werkt gewoon niet meer!

8) De onevenwichtigheden beginnen tolerantiegrenzen te naderen die in de maatschappij zichtbaar worden en daarmee de noodzaak tot het vinden van een nieuw evenwicht aantonen. Er is duidelijk onbalans ontstaan in de onderlinge verhouding tussen de tegenpolen. Het natuurlijke evenwicht is verloren gegaan!

9) De huidige Eurocrisis in Zuid-Europa laat op dramatische wijze zien dat de tolerantie- grens nu echt is bereikt. Financiële injecties hebben hier totaal geen nut meer. Hier is duidelijk een creatieve injectie nodig die al het oude overstijgt. De Tao van innovatie naar transformatie wat uiteindelijk zal moeten leiden tot een nieuw evenwicht, maar dan op basis van gelijkwaardigheid.
Men behoeft geen Taoïst te zijn om deze problemen te onderkennen en nieuwe modellen en evenwichten te bevorderen. Het kennis nemen van de Tao denkwereld (oosterse wijsheid) kan echter een stimulerende en inspirerende functie hebben bij de noodzakelijke vernieuwing in het westerse denken en handelen.
De noodzaak tot transformatie dringt temeer omdat de onevenwichtigheden in omvang en complexiteit toenemen en wel met een verhoogde snelheid die wij nog niet eerder hebben meegemaakt. Als we nu nog statische modellen blijven produceren en inzetten zal de chaos in een sneltreinvaart blijven toenemen. Hierdoor lijkt het dat de tijd steeds sneller gaat en de hectiek alsmaar toeneemt maar dat is een schijnwerkelijkheid. Het is namelijk de houd- baarheid van de modellen die het veroorzaken omdat die maar van zeer korte duur zullen zijn en dus van een onacceptabel niveau. Mensen voelen dat en kunnen nu ook precies waarnemen waar het fout gaat. De graaicultuur is hier een mooi voorbeeld van, echt buitenproportioneel!

Het jaar 2012 daar is al veel over gezegd maar feitelijk is het in de tijd gezien niet meer dan een nulmoment. Een nieuwe start waarin we met elkaar gaan leren om de tegenpolen waarover we eerder spraken in een dynamisch model te laten samenwerken. Vanuit dit harmonie model zal het zich moeiteloos verbinden met de werkelijke wereld en kan het mee blijven stromen met de flow. De alles verbindende schakel tussen dit dynamische model en het ritme van deze flow is het collectieve bewustzijn van de mens. De allesbepalende factor!

In ons artikel Business Spiritualiteit: vernieuwende beelden voor duurzame organisaties en ICT gaan wij dieper in op de praktische toepasbaarheid van DEMO in een nieuwe dimensie. Zoals we al eerder in dit artikel aangaven symboliseert Tao de weg en de richting, niet het doel.
DEMO heeft de unieke eigenschap dat het doel-vrij kan worden gebruikt.

Schiedam, 9 juli 2012


Als je doet zoals je deed,
dan krijg je wat je kreeg.


Terug naar het overzicht.