598253 Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021
Nieuwe (oude) denkwijze!

ESSENTIEEL ANDERS KIJKEN, ESSENTIEEL ANDERS DENKEN, ESSENTIEEL ANDERS DOEN!De heilige Graal in de Tzolkin
Essentieel anders kijken!
De inhoud van deze website gaat over de (negatieve) invloed van de maakbare westerse wereld op het welzijn van mensen. Naast deze schijnbare (maakbare) wereld bestaat er ook nog de werkelijke wereld en deze twee werelden lopen precies parrallel met elkaar. Omdat wij zijn opgegroeid met de westerse wetenschap zijn wij niet instaat om hier tussen een onderscheid te kunnen maken. Door ons jachtige bestaan vinden we niet de rust en de stilte om te onderzoeken waar het verschil of de verschillen te vinden zijn. Het enige aantoonbare verschil is dat de werkelijke wereld uit meerdere componenten bestaat. Tot zover kunnen we dat nog wel volgen. Maar dat het juist deze componenten zijn, welke de westerse wetenschap gemakshalve maar even denkt te kunnen vergeten, die onze systemen nadelig beïnvloeden daar staan we verder helemaal niet bij stil. Wetende dat deze ontbrekende componenten onze systemen juist positief zouden kunnen beïnvloeden is het raar te moeten constateren dat wij daar totaal geen onderzoek naar doen. Sterker nog we negeren het gewoon!
Er is dus veel winst te halen als we deze twee werelden zouden gaan samenvoegen tot een nieuwe werkelijkheid vanuit de kennis van zowel de westerse als de oosterse wetenschap. Deze bundeling van krachten levert ons direct een nieuwe kennistheorie op waarmee we tal van maatschappelijke problemen op een andere manier kunnen gaan bekijken. Om dit te kunnen bereiken moeten we wel anders leren kijken!

Sacraal Identiteit Model!
De Mayacultuur was een Meso-Amerikaanse beschaving, die bekend is vanwege het feit dat ze de enige precolumbiaanse beschaving is waarvan is aangetoond dat zij een volledig ontwikkeld schrift hadden. Verder valt deze beschaving op door de hoogwaardige kunst, architectuur, wiskunde en astronomie. De Maya`s kenden zeventien kalenders die allemaal tegelijk liepen en waarvan sommigen tot zelfs miljarden jaren terug lopen. De Maya`s hebben de meest precieze kalenders gemaakt die ooit op Aarde zijn teruggevonden. De sjamanen uit deze cultuur werden dan ook de `tijdbewaarders’ genoemd omdat zij als geen ander wisten hoe men de synchroniteit tussen Hemel en Aarde kon bewerkstelligen en handhaven. Een nog veel belangrijkere ontdekking is dat er een fundamenteel verschil kan worden aangetoond tussen de `gewone’ horoscoop van de reguliere astrologie en die van de Tzokin. De Maya`s waren eigenlijk niet zo zeer bezig met de vraag wanneer welke planeet waar staat, maar met het meten van synchroniciteit. Ze keken naar de snijpunten van de tijdcycli, zij keken hoe tijdcycli met elkaar samenliepen: zij synchroniseerden!

Essentieel anders denken!
De Oosterse wetenschap weet het al duizenden jaren en de Westerse wetenschap begint het pas sinds de twintigste eeuw aan de hand van 'De speciale relativiteitstheorie' van Albert Einstein te leren. Alles in onze leefomgeving bestaat uit een en dezelfde soort energie. Niet alleen mensen, dieren, planten en bomen, maar ook stenen en gebouwen etc. De westerse wetenschap heeft ogenschijnlijk bijzondere ontdekkingen gedaan van iets wat altijd al heeft bestaan. Echter met deze nieuwe inzichten wordt in mijn ogen vrijwel niets gedaan. In deze tijd waar de chaos alleen maar aan het toenemen is een gemiste kans omdat juist het anders leren denken ons nieuwe creatieve oplossingen zal gaan brengen.

Wat kunnen wij westerlingen nog leren?!
De Oosterse wetenschap bezit de kennis over de dynamiek van deze energie in al haar vormen en kan het hiermee ook praktisch toepasbaar maken. Het grote geheim is dat deze wetenschap zich, aan de hand van de vijfelementen leer, schikt naar het natuurlijke ritme van ruimte en tijd binnen de kosmische ordening.

Kan de oosterse wetenschap iets toevoegen?!
De meeste mensen kennen Feng Shui als een vorm van binnenhuisarchitectuur. Dat is echter maar een facet van deze oeroude wetenschap die wij allen kennen. Er zijn dus meerdere invloeden dan alleen de inrichting van ons huis die bepaalt hoe wij ons voelen en of we 'lekker in ons vel' zitten. Vele andere aspecten, waarvan onze directe leefomgeving slechts een onderdeel is, spelen hierbij een nog veel grotere rol. Een goede of slechte stedenbouwkundige ont-wikkeling heeft dus op energetisch niveau direct invloed op ons welzijn!

Essentieel anders doen!
Wie de technieken van Feng Shui leert toepassen op zijn directe leefomgeving, leert zich te omringen met positieve energie. Een gezonde leefomgeving is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Vanuit een goede gezondheid ontstaat vitaliteit en creativiteit. Je zult relaxter je doelen bereiken en je beter en vollediger vanuit je eigen authenticiteit kunnen gaan ontplooien. Uiteindelijk zal dit alles een positieve bijdrage leveren aan je geestelijk welzijn.Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beïnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526