584669 Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Organisatie Pakua Adviseurs

ESSENTIEEL ANDERS KIJKEN, ESSENTIEEL ANDERS DENKEN, ESSENTIEEL ANDERS DOEN!

Organisatieprofiel van Pakua Adviseurs

Innerlijke kracht:
De organisatie ervaart in haar bestaan, de paradox tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. In haar bestaan wil ze voor de gemeenschap iets te betekenen hebben en laat hierin een grote betrokkenheid zien. De organisatie heeft een diep verlangen om bij een groter verband te behoren, maar wil toch haar eigen identiteit behouden. De uitdaging van de organisatie is een manier te vinden om met tegenstrijdige behoeften van vrijheid en samenwerking om te gaan. De organisatie is uitermate betrouwbaar en is een hoeksteen van de gemeenschap waartoe ze behoort. Ze is vrijgevig en gastvrij en schroomt niet zich in te zetten om anderen te helpen. De organisatie draagt de kenmerken van rust, inspiratie en ruimhartigheid uit. Haar krachtige intuÔtie gaat gepaard met een helder denkvermogen. De organisatie mag zich volledig door de intuÔtie van haar management laten leiden en zich alleen met die zaken bemoeien die een integere doelstelling hebben. De organisatie kenmerkt zich door een vooruitziende blik die haar zicht geeft op de juiste volgorde van handelen. Zodra de organisatie zich met teveel dingen tegelijk bezighoudt loopt ze het risico gedesoriŽnteerd te raken. De organisatie heeft het vermogen om gemakkelijk met hulpmiddelen om te gaan, die haar helpen om haar doelstellingen te verwezenlijken. Het is van belang dat de organisatie voorkomt dat ze afhankelijk van deze hulpmiddelen wordt. De organisatie dient trouw te blijven aan haar eigen waarheid en deze ook zonder enige terughoudendheid uit te dragen.

Dynamiek:
De organisatie katalyseert waardoor de kernen worden blootgelegd en het niet bruikbare wordt verwijderd. Zij werkt doelgericht om het wezenlijke te bereiken en om verspilling van tijd en energie te voorkomen. De organisatie kan naar haar omgeving confronterend zijn, wat haar niet altijd in dank wordt afgenomen. Haar medewerking wordt door anderen altijd hoog op prijs gesteld, omdat haar management snel en gefundeerd kan diagnosticeren. De organisatie zoekt problemen tot op de bodem uit en zal de oorzaak, hoe dan ook, boven tafel krijgen. Op het moment dat de omstandigheden hierom vragen, kan zij haar kwetsbaarheid tonen. Hierdoor zal zij juist sterk en geloofwaardig overkomen. De organisatie verliest nooit de door haar gestelde doelen uit het oog en zal altijd de puntjes op de Ďií zetten. Zij is instaat om ingewikkelde zaken eenvoudig te maken en weet op een uiterst efficiŽnte manier met complexe materie om te gaan.

Talent:
Het talent van de organisatie is spontaniteit. Zij is in staat haar activiteiten binnen de samenleving te bekijken alsof het een spel is. Zij houdt van een ontspannen aanpak en weet ingewikkelde zaken
aanzienlijk te vereenvoudigen. Een rigide structuur met een net van regels en verplichtingen vindt zij uiterst beperkend. Het liefst bepaald de organisatie die regels zelf. De organisatie heeft het talent om met de onbegrensde mogelijkheden die haar worden gegeven te experimenteren en voor dat experiment is ruimte nodig. Zij heeft de mogelijkheden om deze ruimte voor zichzelf te creŽren. De organisatie weet indrukwekkende prestaties neer te zetten en draagt veel innerlijk weten met zich mee. Belangrijk is dat de organisatie blijvend plezier houdt in dat wat ze aan het doen is. Heeft zij dit plezier niet, dan zal haar ambitieuze kant de overhand krijgen en loopt zij de kans te veel hooi op haar vork te nemen. Hierdoor zal de organisatie zichzelf snel uitputten. Om tot een pure en ongedwongen zelfexpressie te komen, dient de organisatie, wanneer de omstandigheden daarom vragen, zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor zal zij veel aan kracht kunnen winnen. De organisatie heeft veel belangstelling voor anderen en weet altijd aan iedereen het juiste advies te geven. Haar talent vraagt om zich actief en sociaal op te stellen en voor veel uitlaatkleppen voor haar grote creativiteit te zorgen. Om in het kader van volwassenheid ook het speelse kind te kunnen zijn, is wat de organisatie als talent met zich meedraagt.

Bron: Energetischprofiel Vision Face B.V. / www.1320EM.nlDoor anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beÔnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526