598251 Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021
Mens en Management


Werken vanuit de authenticiteit van het individu!


De basis voor een zuivere communicatie tussen mensen!
Alle mensen bezitten talenten, maar hebben ook zo hun eigen valkuilen. Als je die kent dien je daar rekening mee te houden als je in teamverband op een juiste wijze relationeel wilt samenwerken. Wanneer je mensen bij hun ware authenticiteit kunt brengen, gaan ze ervaren op welke punten zij tekort schieten. Vanuit deze zelfkennis zullen zij zich transparanter opstellen. Zodra de focus binnen de organisatie hierop gericht is zorgt dit voor de juiste aanvulling bij de persoon in kwestie en gaat de energie stromen. Op mentaal vlak komen ze in hun kracht en lijkt het alsof doelen ineens als vanzelf bereikt worden, wat in de meeste gevallen ook zo zal zijn. De reden dat het gebeurd heeft puur en alleen te maken met het feit dat wij binnen de organisatie oog hebben voor de tekortkomingen van het individu en daar de juiste ondersteuning bij zoeken om het te kunnen aanvullen. Een stukje maatwerk maar dan gericht op het individu met als doel hem of haar sterker te maken.


Duiding van het energetischprofiel
In een persoonlijke Maya-analyse wordt als het ware het DNA van de persoonlijke energie voor het oog zichtbaar gemaakt. Een Maya-analyse laat mensen meteen zien wat in hun energetisch potentieel ligt opgesloten en tegen welke blokkades ze kunnen oplopen. Tevens kunnen we duiden wat hun persoonlijke energiehuishouding zou kunnen verstoren en hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van hun op energetisch niveau aangeboren talenten. Om je als mens te kunnen ontwikkelen heb je steun van je omgeving nodig die je hiervoor de ruimte en tijd bieden om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Ons huidige conceptuele denken vormt op dit moment de enige blokkade waardoor dit bij veel mensen niet lukt omdat het concept van waaruit gewerkt dient te worden hier niet op ingericht is. Stukje bij beetje komen we er achter dat we alleen maar met statische modellen werken. Ook al signaleren we dat het anders zou moeten kiezen we er toch voor om ons vast te houden aan het concept. We zoeken dan een excuus en zeggen dat het niet anders kan. Wat je ook vaak hoort is "we hebben opdracht van hoger hand dus moeten we ons daar ook aan houden". En dat tegen beter weten in!


Faalkosten zijn drastisch te verminderen!
Voor mij is het nog altijd niet te bevatten waarom wij binnen organisaties zo weinig aandacht besteden aan faalkosten. Zeker als je bedenkt dat van de totale faalkosten, waar overigens alle organisaties mee te maken hebben, zestig procent toe te schrijven valt aan menselijk falen. Dit percentage is afkomstig uit een groot wetenschappelijk onderzoek. Door onze beperkte manier van denken gaan wij hier volledig aan voorbij. M.a.w. als wij ons vizier meer op de mens zouden gaan afstemmen zijn wij eenvoudig instaat om deze kosten tot een acceptabel niveau terug te kunnen dringen. Nu denken wij dat iemand die een diploma heeft gehaald altijd deze kennis voorhanden zal hebben, dus rekenen we erop dat het ook op ieder moment op de juiste wijze door deze persoon kan worden toegepast. In feite zijn wij hier blind omdat we denken dat als iemand een goede opleiding heeft gevolgd er tevens een levenslange garantie aan verbonden zit die ons garandeert dat de benodigde kennis er ook altijd zal zijn. Vanuit de gedachte dat een mens een machine is klopt deze redenering maar in de werkelijkheid zijn mensen geen machines en blijken ze juist sterk afhankelijk te zijn van hun mentale gesteldheid. Hier ligt de sleutel tot succes!
Investeren in de mentale weerbaarheid van de organisatie zal resulteren in een directe toename van kracht vanuit de kern van de organisatie. Dit kun je niet leren begrijpen maar moet je leren voelen dat het zo werkt! Wat wij ons daarbij wel moeten realiseren is dat als wij het eenmaal gevoeld hebben er geen weg terug meer is omdat het een waardevolle toegevoegde waarde in zich draagt.Iedere geest, eenmaal uitgerekt
door een nieuw inzicht,
Komt nooit meer terug naar
zijn oorspronkelijke afmeting.

Oliver Wendell Holmes


Schiedam: 16-10-2018

Auteur: John van de Kamp
Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beÔnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526