584671 Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Bouw en Stedenbouw

Primaire levensbehoefte

Veilige leefomgeving
Wie het begrip ‘alles is energie’ kan bevatten, begrijpt ook dat gebouwen en steden in een directe relatie staan tot mensen. Vroeger wisten deskundigen al dat goed ontworpen steden bijdroegen aan het handhaven van vrede en veiligheid. Een stad is immers meer dan een centrum van handel, bestuur en godsdienst. Een stad moet een plaats zijn waar mensen graag willen wonen.

Binding met de kern
Voordat men in China een stad begon te bouwen, bepaalden Feng Shui-deskundigen eerst voor hoeveel mensen deze stad moest gaan dienen. Ontstond er in de loop van de tijd behoefte aan meer woningen, dan zocht men naar een nieuwe plek en begon daar van vooraf aan. Dat kwam omdat men goed besefte dat een stad binding moet hebben met de kern. Wanneer een stad buiten zijn stadsgrenzen groeit, heeft het geen binding meer met die kern.

Natuurlijke energiebanen in de stad
Later ontdekten deskundigen dat je een stad wel groter kunt laten groeien, mits je zorgt voor voldoende energieherstel. Daarvoor maakten ze gebruik van natuurlijke energiebanen die markante gebouwen met elkaar kunnen verbinden: zogeheten leylijnen. De deskundigen zochten naar die natuurlijke leylijnen en op het kruispunt van die lijnen (leycentrum) positioneerden zij heiligdommen, burchten en kastelen. Zo werden deze gebouwen continu voorzien van energie uit de leylijnen. Het overschot aan energie werd door het gebouw weer teruggegeven aan zijn directe omgeving.

Wateraders en aardstralen
Bouwadviseurs en stedenbouwkundigen gingen vroeger ook op zoek naar wateraders en aardstralen omdat zij wisten dat die niet goed waren voor het menselijk lichaam. Wateraders en aardstralen kunnen de leylijnen behoorlijk verstoren en in kracht doen afnemen.
Veel steden in het Westen zijn gebouwd op de natuurlijke lijnen. Kerken, kastelen en grote gebouwen zijn markante ijkpunten die de stad met de mensen verbinden. Het centrum van Parijs is een goed voorbeeld van een navolging van de natuurwetten. In Parijs voel je je energie opladen. De Chinezen zouden zeggen: je kunt daar putten uit ‘de bron’.

Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beïnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526