598254 Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021
Mens en Sport

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe omschrijving waarin onze inzichten, die wij de afgelopen jaren opgedaan hebben, zal worden verwerkt! De huidige omschrijving is niet meer toereikend omdat wij inmiddels begrepen hebben dat er op energetisch niveau veel meer te duiden valt. Sport zorgt voor energie herstel en het oplossen van belangrijke energieblokkades. M.a.w. een vrije Spirit!


Energiebalans

Natuurlijke omgeving
Sport is van wezenlijk belang voor mensen. Het is een uitlaatklep waardoor mensen in balans kunnen komen. Wanneer mensen uit hun energiebalans raken, gaan ze uitwassen vertonen. Dat weerspiegelt zich bijvoorbeeld in agressief gedrag in steden.
Sporten in de open lucht brengt de energiebalans sneller terug. De open lucht is daarbij belangrijk omdat mensen in sportparken in contact komen met houtenergie: de levensenergie van sport en kind.

Hernieuwde vitaliteit
In de elementencyclus die Feng Shui hanteert, is water de eerste energie: die van de baby. Na water komt hout, na baby komt kind. Sporten is voor kinderen van levensbelang. Bomen geven houtenergie: ze zetten in de nacht koolmonoxide om in zuurstof. Ze vormen nieuwe voeding voor ons lichaam en onze hersenen.

Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beÔnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526