580203 Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Wie is John van de Kamp

Look deep into nature, and then you will understand everything better. - Albert Einstein

Rotterdam Nieuwe Westen

Bouwkundige
John van de Kamp is geboren op 27 december 1957 in Rotterdam en is opgegroeid in een grote en ondernemende familie. Hij volgde een bouwkundige opleiding. Via het bedrijf van zijn vader kwam hij in 1980 in de bouwsector terecht en zette hij een bouw- en aannemingsbedrijf op, waarvan hij later directeur werd.

Chinese Wetenschap
In 1996 kwam hij voor het eerst in aanraking met de oosterse wetenschap. Door een gevoel van herkenning en innerlijk weten raakte hij hierin geïnteresseerd. Hij besloot dan ook om de opleiding tot Feng-Shui Consultant te volgen. In 1999 rondde hij deze studie met succes af. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich volledig gericht op de praktische toepasbaarheid van de Feng-Shuitechnieken in onze directe leefomgeving en zich grondig verdiept in de Vijf Elementenleer en de samenhang tussen de voedende, controlerende en vernietigende cyclus binnen deze Vijf Elementen. Dit heeft bij hem geleid tot vele nieuwe inzichten m.b.t. de dynamiek en maakbaarheid van energie. Zowel in positieve als negatieve zin. Zijn missie is dan ook om met deze verworven kennis een brug te bouwen tussen de nog altijd botsende wereldbeelden van Wetenschap en Spiritualiteit.

Alles is energie
Tijdens de innerlijke zoektocht naar mijn ware authenticiteit ben ik essentieel anders gaan kijken naar het functioneren van onze moderne wereld. Een van mijn eerste verontrustende constateringen was dat ik er achter kwam dat de westerse wetenschap elementaire zaken heeft weggelaten die van levensbelang blijken te zijn en het goed functioneren in de weg staan. Door het weglaten van deze elementaire zaken bereiken we namelijk nooit een natuurlijk evenwicht. Direct gevolg hiervan is dat we iedere keer weer ongelooflijk veel geld kwijt zijn aan het herstel van zaken die niet duurzaam genoeg bleken te zijn. Verder heeft deze westerse denkwijze mensen als het ware geconditioneerd en in hokjes geplaatst. We leven namelijk in een keurslijf zonder enige vrije wil en dat is precies wat ons nu opbreekt. We geloven er niet meer in en zijn opzoek naar nieuwe wegen waarin wij onze creativiteit weer mogen laten stromen. Op steeds jongere leeftijd worden kinderen door de westerse denkbeelden geconditioneerd en er gaan zelfs al stemmen op om 3 jarigen bloot te stellen aan een CITO toets. Alsof het robots zijn die moeten worden geprogrammeerd voor de verkrijging van de juiste afstemming op deze statische en vanuit de ratio bedachte westerse systemen. En dan te weten dat juist kinderen vaak nog tot hun 7e jaar met hun spirituele bron verbonden zijn en hierdoor zo creatief. Echt te gek voor woorden! Wat mijzelf betreft is zelfs gebleken dat ik tot mijn 12e levensjaar verbonden ben geweest met mijn spirituele bron en ik kan je verzekeren dat ik daar echt niet uniek in ben geweest.

We zijn de bewuste verbinding met onze spiritualiteit kwijtgeraakt, deze is ondergeschikt geraakt aan onze westerse manier van denken. Door mijn zoektocht ben ik in aanraking gekomen met de spiritualiteit van de oude culturen en mijn conclusie hieruit is dat voor mij onomstotelijk vast is komen te staan dat we hier te maken hebben met spirituele wezens met een ongelooflijke kennis op het gebied van kosmische energie en het moeiteloos kunnen vinden van de synchroniteit tussen de hemelse en aardse energie. Binnen ons ruimte en tijdsbesef is deze kennis duizenden jaren oud. Plaatsen we het echter buiten de ruimte en tijdschaal zijn we aan de hand van de Maya kalender “De Tzolkin” in staat ons dit opnieuw eigen te maken. De Tzolkin kunnen we lezen als een energiemeter waarin moeiteloos de E=mc2 van Albert Einstein te plaatsen is. Zelfs oude symbolen zoals de Davidster, de Phi (Gulden Snede), phi (moderne wiskunde) en Psi passen hier naadloos in en geven ons een schat aan informatie over de kwaliteit van de geleverde of nog te leveren (groene) energie. Het Higgs deeltje, of het Majorana deeltje, manifesteert zich spontaan in groene energie wat feitelijk het signaal is van de sychroniteit tussen de hemelse en aardse energie. De belangrijkste boodschap is dat we aan de hand van dit systeem kunnen aantonen dat er samenhang is tussen de hemelse en aardse energie en dat deze kosmische energie in kracht en duurzaamheid kennelijk door ons meetbaar te maken is. Het is ook geen toeval meer te noemen dat ik de sychroniteit gevonden heb tussen de Tzolkin en de Vijfelementen theorie vanuit de oosterse wijsheid. Met gebruikmaking van de Feng Shuitechnieken kunnen wij de aanwezige energie in de materie duiden en indien nodig bewerken. Door dit op deze wijze te doen creëren we een gezonde en veilige leefomgeving. Vanuit dit perspectief bezien staan we aan het begin van een ware revolutie en deze reis begint met de zoektocht naar onze ware Sacrale Identiteit.

Procesanalist vanuit "De Eenheid":
John richt zich vanuit zijn professie op de flow van de organisatie en het vinden en beschrijven van de ware essentie van deze organisatie. Dit alles doet hij door gebruik te maken van deze voor hem ter beschikking staande technieken vanuit de Maya cultuur, het door hem zelf ontwikkelde Sacraal Identiteit Model en de Feng-Shuitechnieken. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste frequentie en het bewust kunnen gaan ervaren dat er samenhang (zowel positief als negatief) is tussen alle aanwezige elementen en dat deze aan een constante verandering wordt blootgesteld. We moeten beter gaan leren begrijpen dat elke informatie vastgelegd op een bepaalde datum bevroren energie is en dat deze data niet als vanzelfsprekend op een later tijdstip zomaar in te passen valt en per definitie een positieve bijdrage zal gaan leveren. In werkelijkheid ligt het dus allemaal veel complexer als dat we het nu doen voorkomen. De oneliner "Alles is energie" krijgt nu een totaal andere dimensie!

Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.

Albert Einstein.

Voor het zetten van de eerste stap in "De Eenheid" is moed, verbeeldingskracht en de nodige creativiteit nodig maar zal uiteindelijk altijd diepgang binnen de organisatie brengen!

De huidige transitie gaat dus veel meer over de ontwikkeling van ons gevoel dan over innovatie op kennis die ontwikkeld is vanuit onze ratio! Echte innoveren doe je vanuit "De Eenheid"!

John is getrouwd en heeft een dochter.

Zie ook het persoonlijk potentieel profiel!

Procesanalyse vanuit "De Eenheid": is gericht op het faciliteren van verbetering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er blijvend een grotere kwaliteit van leven en werken uit kan ontstaat..
Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beïnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526