580205 Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Wat is Feng Shui
De Feng Shuitechnieken helpen ons bij het leren begrijpen van het natuurlijke ritme van Energie.


De Chinese karakters voor Feng Shui betekenen letterlijk 'wind en water'.
Feng Shui is een eeuwenoude Chinese leer, gebaseerd op Tao´sme, de grondslag van de Chinese cultuur. Deze leer bestudeert hoe de levensenergie Chi onze leefomgeving beheerst en bevordert en hoe deze gebruikt kan worden voor het welzijn van de mens en zijn omgeving.
Chi vormt het samenspel tussen wind en water. Wind en water kunnen apart stromen, zich mengen, mee- en tegenwerken.

Duizenden jaren geleden was in China al bekend dat er tussen de mens en zijn omgeving een elektromagnetisch veld bestaat dat je nauwelijks kunt waarnemen: Chi.
De Chinezen maakten deze interactie tussen de mens en zijn omgeving duidelijk door gebruik te maken van yin en yang, de elementen (water, hout, vuur, aarde, metaal) en de zogeheten trigrammen.
Ze pasten hun kennis toe op de astrologie, krijgskunst, filosofie en geneeskunst. De filosoof en later keizer Fu Hsi vatte de basisprincipes in een soort matrix die hij gebruikte voor de architectuur.

Feng Shui werd niet alleen toegepast in China. Ook in andere landen werd gebruik gemaakt van de invloed van de kosmische energie op de aarde-energie.
Voorbeelden hiervan zijn de pyramide van Cheops, de Azteekse tempels in Mexico en de steenkringen zoals Stonehenge in Engeland.

De kennis van Feng Shui bleef lang voorbehouden aan rijke en machtige mensen.
Nu is deze kennis voor iedereen voorhanden en kan men er zijn persoonlijk of gemeenschappelijk voordeel mee doen. Energie is maakbaar!

De waarheid van Dzogchen!
Omdat het te dichtbij is, zien we het over het hoofd.
Omdat het te goed lijkt om waar te zijn, kunnen we het niet geloven.
Omdat het zo diep gaat, kunnen we het niet bevatten.
Omdat het niet buiten onszelf is, kunnen we het niet opnieuw verkrijgen.

Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief be´nvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526