Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Samensmelting van het midden

ESSENTIEEL ANDERS KIJKEN, ESSENTIEEL ANDERS DENKEN, ESSENTIEEL ANDERS DOEN!


Terug naar de authenticiteit van de organisatie!
Een zuivere waarneming door alle lagen van bewustzijn heen geeft ons beelden die echt het grote verschil zullen gaan maken! Voor het vastleggen en beschrijven van deze beelden bestaat er alreeds een unieke methodiek die, vanuit de juiste perceptie, de verhaallijn van deze beelden moeiteloos kan beschrijven waardoor er feitelijk een duurzaam dynamisch model ontstaat.

DEMO maar dan wel vanuit de nieuwe dimensie bezien!
Met behulp van deze methodiek zijn wij instaat gebleken om de diepere niet zichtbare bewustzijns lagen via ons gevoel in nieuwe beelden zichtbaar te maken en die te vertalen in een voor ieder begrijpelijke taal. Nieuw verkregen inzichten kunnen op deze wijze direct in het systeem worden opgenomen en zijn voor alle betrokkenen ook direct operationeel beschikbaar. Deze methodiek geeft ons iedere dag opnieuw houvast en de mogelijkheid om transparant te kunnen handelen naar de werkelijke behoefte van de organisatie in relatie tot zijn/haar werkomgeving.
Het potentieel van dit systeem daar wordt tot op de dag van vandaag niets mee gedaan, althans niet vanuit de nieuwe dimensie bezien!

Terug naar de kernwaarde van de organisatie!
Door het toepassen van deze nieuwe werkwijze zijn wij beter instaat om onze focus te kunnen houden op de kernwaarde in plaats van alle randzaken die van buitenaf op de organisatie worden afgevuurd. Door deze (alsmaar toenemende) ruis van buitenaf is het vaak lastig om de focus bij de echte kernwaarde van de organisatie te kunnen houden. En dat heeft er tot op heden aan ontbroken binnen ons huidige systeemdenken en de daaruit voortvloeiende verdienmodellen, wat feitelijk allemaal statische modellen blijken te zijn! Die zijn voor de langere termijn niet geschikt en kosten ons daardoor onnodig veel geld.

Terug naar harmonisatie!
Deze geldverspilling kunnen we in mijn ogen beter zien te voorkomen en opnieuw besteden aan Cultuur en Sport! Dit geeft namelijk een directe toegevoegde waarde aan ons aller welzijn. De woorden goedkoop en duurzaam passen naadloos in ons nieuwe model en dat komt omdat we het altijd vanuit waarheid, schoonheid, goedheid en liefde benaderen. We gaan dus terug naar de kernwaarde, terug naar de essentie! Wat voor sommige wel pijnlijk zou kunnen zijn is dat er in ons model helaas geen ruimte meer aanwezig is voor de super ego`s. Alles zal plaatsvinden vanuit het collectieve bewustzijn en dat betekent dat niet het individu maar het collectief hierin altijd een beslissende stem heeft.

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
Albert Einstein

Business Spiritualiteit!
Hoe wij dit praktisch toepasbaar kunnen maken kunt u lezen in ons artikel Business Spiritualiteit: vernieuwende beelden voor een duurzame organisatie en ICT. Dit artikel kunt u vinden onder PDF bestanden

De waarheid van Dzogchen
Omdat het te dichtbij is, zien we het over het hoofd.
Omdat het te goed lijkt om waar te zijn, kunnen we het niet geloven.
Omdat het zo diep gaat, kunnen we het niet bevatten.
Omdat het niet buiten onszelf is, kunnen we het niet opnieuw verkrijgen.

Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief be´nvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526