Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021
Mens en Management

Visie en ideeŽn van John van de Kamp

Mens en Management

Gevoel en denken:
Mens & Management zijn in mijn beleving twee begrippen die (te) ver van elkaar zijn verwijderd althans bij ons in het Westen. Wij Westerlingen benaderen alles rationeel en zijn dus zeer getalenteerd in het bedenken van systemen en structuren. Het zijn echter statische modellen zonder gevoel voor ruimte en tijd waarbinnen mensen op een prettige manier relationeel kunnen samenwerken. Juist onze gevoelskant is hierdoor bij ons onderontwikkeld.

Dreiging voor de Europese Unie:
In China is een groot animo om te willen werken. Van de nieuwe vrijheid wordt met volle teugen genoten. Als je daarbij bedenkt dat per jaar een half miljoen Chinezen afstudeert van de universiteit dan vormt dat op de langere termijn een enorme bedreiging voor de wereldeconomie. In China en Japan is het arbeidsmoraal sinds jaar en dag zeer hoog. Er kan nu namelijk geld verdiend worden en producten gekocht die men graag wil hebben zonder dat het oude strenge regime dit belemmert. Voor ons Westerlingen is dit nog geen echte vrijheid maar voor de Chinese bevolking is dit al een enorme stap voorwaarts. Over een aantal jaren, en dat proces is nu al in gang gezet, zullen wij op de Europese markt tal van producten kunnen kopen van een onbekend Chinees merk. De kwaliteit zal hoog zijn!

Waardevolle kennis overdracht:
Een zorgwekkende ontwikkeling die maar weinig mensen zullen kunnen waarnemen, maar op dit moment wel volop gaande is. Het intellectueel eigendom wat de Westerlingen de afgelopen eeuwen verworven hebben wordt nu aan de Chinezen overgedragen zonder dat wij ons daarvan bewust zijn, immers wij verdienen er nu kapitalen mee, het kan niet op. Je moet dus van goeden huize komen wil je de ondernemer ervan kunnen overtuigen dat er een groot gevaar schuilt achter het handel drijven met China. Ze hebben ons over 10 jaar niet meer nodig! Is dat wat we op de lange termijn willen? De Aziaten zijn zoveel rijker omdat zij de natuurwetten kennen als geen ander. Dit is echt een moeilijk onderwerp omdat wij in het Westen geconditioneerd zijn en niet echt willen nadenken over hoe het er over tien jaar voorstaat
Zolang de Chinese regering nog pertinent weigert om Tibet zijn eigen verworven authenticiteit terug te geven zolang blijft het gevaar aanwezig dat het Westen hetzelfde lot te wachten staat.

Investeren in onze kenniseconomie:
De oplossing moeten wij bij ons zelf zoeken en wij moeten ons blijven focussen op onze sterke kant en dat is innovatie. Nederland moet veel geld steken in onderwijs en de kenniseconomie. De nadruk moet komen te liggen op authenticiteit van het individu. De jeugd moeten wij gaan accepteren om wie ze zijn en niet hoe wij willen dat ze moeten worden. Zodra wij boven ons zelf uit kunnen stijgen en ons gevoel durven volgen lopen alle processen op den duur veel beter. De spanning en onnodige stress zullen verdwijnen.

Werken vanuit verbondenheid geeft Kracht:
Op het moment dat wij in het Westen kunnen accepteren dat ieder mens naast talenten ook op andere vlakken minder getalenteerd kan zijn, komen we al een heel eind. Sterker nog, als een manager in staat is om te zien dat een persoon zijn werk niet naar behoren heeft uitgevoerd moet hij ingrijpen en deze persoon gaan helpen. Hij weet immers hoe het moet dus is het zijn taak om hierin onderricht te geven. Ditzelfde zou eigenlijk ook andersom moeten kunnen plaatsvinden. De meest logische oplossing voor een probleem komt meestal van de werkvloer. Helaas moeten we maar al te vaak constateren dat dit erg lastig is of wordt gevonden.
Onderlinge uitwisseling van ideeŽn en kennis is de oplossing voor het Westen om de aanval vanuit het Oosten af te kunnen slaan.

Terug naar onze gemeenschappelijke kernwaardes:
Uit eigen ervaring weet ik dat het volledig durven drijven op je intuÔtie in het begin een enorme bedreiging is, echter zodra je het beheerst voelt het als thuiskomen, maar dan in jezelf.
Ga op zoek naar je eigen authenticiteit en maak optimaal gebruik van jouw eigen potentieel, rekening houdend met je zwakkere kanten, want juist die heb je nodig om te kunnen groeien..


Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beÔnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526