Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021
Mens en Sport

Visie en ideeën van John van de Kamp

Sport is een energiebron
“Sport & Mens vormen samen een enorme energiebron. Via sport kunnen mensen hun innerlijke balans vinden. Daarom is het zo belangrijk dat wij investeren in sport, accommodaties en leefomgeving. Sport is een manier om bij je eigen potentieel te komen. Via sport leer je optimaal gebruik te maken van je eigen specifieke talenten en eigenschappen. Denk aan het ontdekken van je ambities, leren concentreren, daadkracht ontwikkelen. Sport leert je om vanuit authenticiteit te kunnen en durven handelen.”
Energiebalans en synergie
“Helaas wordt in teamsporten te veel gedacht aan het collectief en de teamprestatie. Het individu wordt van ondergeschikt belang gemaakt. We vergeten te vaak dat de kracht van het team wordt bepaald door de zwakste schakel. Met andere woorden: als één van de teamleden uit balans is, is het hele team niet tot een optimale krachtsinspanning in staat. Vanuit de Feng Shui kijken we altijd naar de energiebalans en de synergie. Synergie betekent letterlijk ‘samen werken’. Iemand kan pas echt samenwerken in een teamverband als hij de balans en de harmonie bij zichzelf heeft gevonden. Wanneer we meer investeren in het individu, bereiken we een sterker collectief.”
Leren omgaan met energie
“Is één van de teamleden niet in balans, dan wordt het hele groepsproces nadelig beïnvloed. Die ene persoon wordt kwetsbaar, gaat minder presteren en creëert energieblokkades in zijn eigen lichaam. Iemand die topsport bedrijft, is in staat om meer energie in zijn cellen op te nemen. Energie is warmte. Ben je goed in balans, dan kan je goed met al die warmte omgaan. Maar ben je niet in balans, dat kunnen je spierstructuren door teveel warmte worden overbelast. Zo ontstaan blessures. Tal van sportblessures zijn te koppelen aan het niet in balans zijn. Dat kun je voorkomen wanneer je leert omgaan met je eigen energiebron en je bewust leert zijn van de eenheid en onderlinge verbondenheid van alle dingen en gebeurtenissen. Alles is oorzaak en gevolg!”
Vinden van je eigen bron
“Via mijn werk help ik mensen hun eigen authenticiteit te vinden en zichzelf in balans te krijgen. Dat is prettig voor henzelf, maar ook voor de mensen om hen heen die afhankelijk zijn van hun talenten en specifieke eigenschappen. Met een Feng Shui-analyse kun je zelfs aangeven wanneer iemand in een energetisch sterk of minder sterk jaar zit. In alle gevallen kun je iemand begeleiden en helpen bij het vinden van zijn eigen bron. En daar worden veel mensen gelukkig van!”Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beïnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526