542298 Hits | Laatste update: Thursday, April 09, 2020 |
Samensmelting in het midden!

Look deep into nature, and then you will understand everything better. - Albert EinsteinHet opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.
Bron: The evolution of physics (1938)
Albert Einstein


Omdat mensen onwetend zijn, begrijpen ze me niet. Slechts weinig mensen begrijpen me. Ik vind dat een compliment. Lao Tse


Onze zintuigen kunnen slechts dat waarnemen, wat ze geleerd hebben waar te nemen. Op dezelfde manier kan ons verstand alleen begrijpen wat het ooit geleerd heeft te begrijpen. Binnen deze gebieden presteren zowel onze zintuigen als ons verstand voldoende, maar daar buiten moeten we op zoek gaan naar iets dat beiden overstijgt.

27.147.174.88.2:

Procesanalist vanuit "De Eenheid":
John richt zich vanuit zijn professie op de flow van de organisatie en het vinden en beschrijven van de ware essentie van deze organisatie. Dit alles doet hij door gebruik te maken van deze voor hem ter beschikking staande technieken vanuit de Maya cultuur, het door hem zelf ontwikkelde Sacraal Identiteit Model en de Feng-Shuitechnieken. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de juiste frequentie en het bewust kunnen gaan ervaren dat er samenhang (zowel positief als negatief) is tussen alle aanwezige elementen en dat deze aan een constante verandering worden blootgesteld. We moeten beter gaan leren begrijpen dat elke informatie vastgelegd op een bepaalde datum bevroren energie is en dat deze data niet als vanzelfsprekend op een later tijdstip zomaar in te passen valt en per definitie een positieve bijdrage zal gaan leveren. In werkelijkheid ligt het dus allemaal veel complexer als dat we het nu doen voorkomen. De oneliner "Alles is energie" krijgt nu een totaal andere dimensie!

Voor het zetten van de eerste stap in "De Eenheid" is moed, verbeeldingskracht en de nodige creativiteit nodig maar zal uiteindelijk altijd diepgang binnen de organisatie brengen!

De huidige transitie gaat dus veel meer over de ontwikkeling van ons gevoel dan over innovatie op kennis die ontwikkeld is vanuit onze ratio! Echt innoveren doe je dus vanuit "De Eenheid"!

Procesanalyse vanuit "De Eenheid":
Is gericht op het faciliteren van verbetering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er blijvend een grotere kwaliteit van leven en werken uit kan ontstaat.

Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.

Albert Einstein.
Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beïnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526