Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Wat is Feng Shui

Hoe werkt het?

Tekens en getallen
Feng Shui is een complexe natuurwetenschap. Bij toepassing ervan wordt door de speciaal hiervoor opgeleide consultant gebruik gemaakt van de windrichtingen, de elementen en een aantal specifieke getallen, die middels een bepaalde rekenmethode met elkaar in verband worden gebracht. Door interpretatie van de uitkomsten van deze rekenmethode, kan de analist aangeven hoe je bijvoorbeeld je eigen energiestroom en die van je leefomgeving het beste op elkaar kunt afstemmen.

Windrichtingen
Er worden negen getallen gebruikt voor de aanduiding van de acht windrichtingen en de energie van het midden (= centrum van het kompas). Deze houden verband met de acht punten op het kompas. Elke richting wordt geassocieerd met een verschillende soort energie.
De negen getallen zet de Feng Shui-analist in een magisch vierkant. Aan de hand hiervan kan hij uitrekenen in welke levensfase je je bevindt, welke ruimte goed is om in te werken of te slapen of hoe je je bed of bureau het beste kunt neerzetten.

De vijf elementen
Er zijn vijf elementen-oftewelvormen van chi- die met elkaar een cyclus vormen: hout,vuur, aarde, metaal en water.
Een belangrijk principe van Feng Shui is de manier waarop deze vijf elementen op elkaar reageren en elkaar beinvloeden. De elementen geven aan of de ene soort energie de andere voedt, tot rust brengt of juist vernietigd.
Elk element ondersteunt en versterkt de Chi van het volgende element in de cyclus. Elk element put uit de Chi van het vorige element in de cyclus.
Zo voedt hout vuur, wordt de aarde op haar beurt gevoed door het vuur (zon), etc.
Als een element in een ander opzicht ontoereikend is, vernietigt het element ervoor het volgende element. In de cyclus betekent dit dan dat hout aarde vernietigt, vuur metaal vernietigt, aarde water vernietigt, metaal hout vernietigt en water vuur vernietigt.

Elk van de vijf elementen heeft een speciale affiniteit met bepaalde windrichtingen, kleuren, vormen, materialen en voorwerpen.

De vijf elementen hebben hun eigen eigenschappen. Houtenergie is bijvoorbeeld opwaarts, actief en vol hoop. Vuurenergie straalt naar buiten uit, is kleurrijk en uitdrukkingsvol. Aarde-energie is dalend, geeft rust en voelt veilig. Metaalenergie is naar binnen gekeerd, geconcentreerd en voelt beheerst. Waterenergie voelt meegaand, flexibel, vernieuwend en verjongend.

Jaar-, maand- en asgetal
Het moment waarop we worden geboren is een energiemoment. Volgens de Feng Shui-principes is dit unieke moment bepalend voor de talenten en kwaliteiten waarmee wij op aarde komen. Dit geboortemoment wordt door de analist `vertaald' in drie getallen:
het jaar-, maand- en asgetal

Het jaargetal geeft feitelijk je diepste wezen weer. Hier zitten al je talenten en kwaliteiten in opgesloten.
Het maandgetal geeft je karakterstructuur weer. Dit is een complex van eigenschappen dat men aan een persoon kan verbinden. Eenvoudig uitgedrukt: de manier waarop iemand met verschillende situaties omgaat of het gedragspatroon dat iemand in bepaalde situaties vertoont. Dit is veelal genetisch bepaald en wordt deels ook nog gevormd door het milieu waarin we opgroeien.

Het asgetal laat zien hoe wij in verbinding staan met onze leefomgeving. Het geeft weer hoe de wisselwerking is tussen onze persoonlijke energiestroom en de externe Chi.
Het in balans zijn van juist dit getal is van groot belang. Want alleen dan kunnen we bij onze authenticiteit komen van waaruit we verder kunnen groeien binnen ons potentieel.
Het in balans zijn is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van je talenten en kwaliteiten.

Stam- en lootcombinaties
De Feng Shui-analist maakt bij zijn berekening gebruik van een ingewikkeld systeem van zestig verschillende zgn. stam- en lootcombinaties. Het betreft hier een steeds terugkerende cyclus van zestig dagen, waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden en beperkingen van het individu.
De berekening van deze stam-en lootcombinaties resulteert in meerdere getallen die verwijzen naar manieren waarop je tegen het leven aankijkt en hoe je het beste je energie kunt inzetten om je doelen te bereiken.

Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief be´nvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526