Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Wat is Feng Shui

Soorten energie

Chi en Sha Chi
Levensenergie noemen we Chi. Dit is het bijna niet waar te nemen elektromagnetisch veld, waarin de energie van je gevoelsleven in verbinding staat met de wereld om je heen.
Het Chi-energieveld van de mens strekt zich uit tot buiten zijn lichaam en wordt dus niet alleen be´nvloed door innerlijke gevoelens en emotie, maar ook door externe factoren.
Je kunt dan denken aan alles wat we zien, horen, en niet kunnen waarnemen, maar dat er wel is.

Energie kan positief en negatief zijn, dus opbouwend of verstorend.
Chi staat voor positieve energie, en negatieve energie noemen we Sha Chi.

Er zijn verschillende soorten energie. Bijvoorbeeld kosmische energie, die via zonnestralen en vanuit de kosmos invloed op ons heeft. Aarde-energie komt vanuit de aarde, maar ook vanuit metalen en landschapsvormen zoals bergen en dalen. Water-energie vormt de basis van ons bestaan. Immers de mens zelf bestaat voor het grootste deel uit water.

Voorbeelden van Chi zijn: levenskracht, bewegend water, licht, vrije toegang, heldere kleuren, en ronde hoeken.
Daartegenover staat Sha Chi met als voorbeelden: vijandigheid, stilstaand en vuil water, donker, obstakels, doffe kleuren en puntige uitsteeksels.


Yin en Yang
Yin en Yang zijn twee oosterse begrippen die gebruikt worden om de kwaliteit en stroming van persoonlijke en omgevingsenergie te beschrijven. Onze persoonlijkheid, emoties en denkprocessen; de plek waar we werken, het huis waarin we wonen, het voedsel dat we eten en de beweging die we nemen zijn allemaal aspecten die min of meer Yin of Yang kunnen zijn. Ze kunnen voor of tegen ons werken, afhankelijk van onze behoeften op het moment.

Yin en Yang zijn elkaars tegenpolen. Het een kan niet zonder het ander. Ze zijn tegengesteld, maar vullen elkaar ook aan en zorgen voor evenwicht en harmonie.
Het zijn twee contrasterende en complementaire manieren waarop je kunt reageren op de chi van buiten.

Voorbeelden van Yin zijn: vrouwelijk, nacht, water, rustig,introvert, en aarde.
Daartegenover staan Yang-voorbeelden zoals: mannelijk, dag, vuur, bewegelijk, extrovert, en hemel.
Beide tegendelen zijn goed en zorgen, als ze in balans zijn of worden gebracht, samen voor rust.
Het een is nooit beter dan het ander.

Wie als persoon teveel Yin-aspecten bij zich draagt, kan het bijvoorbeeld vaak koud hebben, gevoelig zijn voor infectieziekten of slachtoffergedrag vertonen. Om het teveel aan Yin te compenseren is het raadzaam om Yang toe te voegen, hetzij aan de persoonlijke levensenergie, hetzij aan de persoonlijke leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door wedstrijdsport te gaan beoefenen, meer gekookt voedsel te eten, op te ruimen of kleding met felle kleuren te dragen.

Wie teveel Yang is kan gespannen zijn, last hebben van een droge huid of verstoppingen en alles onder controle willen hebben. Door in dat geval meer Yin toe te voegen, wordt je toestand weer in evenwicht gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door te mediteren, meer fruit en salades te eten, de natuur in te gaan of lekker loszittende kleding te dragen.

Hoe meer we begrijpen van het principe van Yin en Yang in relatie tot het Chi-energieveld, des te meer zullen we ervaren dat we meer controle krijgen over ons leven in plaats van dat we ons slachtoffer van de omstandigheden voelen.
Wat er uiteindelijk gebeurt is dat we in staat zijn met de natuurkrachten samen te werken in plaats van er tegen.

Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief be´nvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526