Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Bouw en Stedenbouw

Visie en ideeën van John van de Kamp

Bouw en Stedenbouw
“Helaas is de wetenschap over leylijnen en leycentra in het Westen nu voor het grootste deel losgelaten. Projectontwikkelaars vinden het te beperkend werken en velen moeten erom lachen wanneer iemand met een wichelroede aan de gang gaat op een nieuwbouwlocatie. Door de enorme bevolkingstoename groeien de steden tot ver buiten hun natuurlijke stadsgrenzen. We bouwen te hoge en te grote complexen op een te kleine kavel en beperken onze openbare ruimten."

Ziekenhuis versus sportpark
"We bouwen bijvoorbeeld een ziekenhuis in een park omdat het daar mooi ligt en bereikbaar is, maar houden geen rekening met alle neveneffecten. Sportverenigingen in dat park zullen bijvoorbeeld gaan lijden onder de energie die het ziekenhuis wegtrekt. Het economisch belang zal uiteindelijk prefereren boven dat van de natuur en sport. Met als gevolg dat het ziekenhuis zaken naar zijn hand gaat zetten. Juist om dit economisch belang zal het gemeentebestuur altijd welwillend meewerken. Een verkeerd uitgangspunt en de gevolgen zijn niet te overzien. Aanpassen van de verkeerssituatie in de directe omgeving van het park en de parkeersituatie zullen uiteindelijk dramatische gevolgen hebben voor onze leefomgeving. Uiteindelijk zal de bron ook hier uitgeput raken met alle gevolgen van dien!

Achterstandswijken
“Geld, macht en prestige hebben steeds vaker de overhand bij de keuzes in onze stedenbouw. De gevolgen zijn inmiddels desastreus. We merken dagelijks dat de kwaliteit van onze leefomstandigheden drastisch afneemt, maar weten niet waar we de miljoenen euro’s vandaan moeten halen om dit tij te keren! Het plan om de veertig achterstandswijken extra steun van de overheid te geven om de leefbaarheid van deze wijken te verbeteren? Water naar zee dragen! Plannen van Sarkozy voor de Parijse banlieues? Gedoemd te mislukken! Er zullen alleen maar meer van dit soort wijken ontstaan wanneer we een wijk met de verkeerde uitgangspunten herstellen en geen rekening houden met punten waar mensen hun natuurlijke energie kunnen opladen.”

Gebruik maken van natuurlijke energiebronnen
“Met Feng Shui-technieken kun je een basis energieonderzoek doen om van daaruit met nieuwe passende uitgangspunten een stedenbouwkundig advies te geven. De Feng Shui technieken helpen bij het vinden van de juiste oplossingen. Zo kunnen grootschalige nieuwbouwprojecten met tal van functies in theorie goed zijn voor de mens. Maar wanneer het project wordt ontwikkeld op een energetisch slechte plek, voldoet het eenvoudig niet aan de primaire levensbehoefte die een mens heeft: energie opladen. Uiteindelijk zal de energiebron op die plek ook uitgeput raken en zullen mensen er van wegtrekken. Daardoor ontstaat leegstand, die vervolgens weer negatieve energie aantrekt.

Luisteren naar de natuur
Het wordt tijd dat we opnieuw naar de taal van de natuur leren luisteren en weer gebruik gaan maken van de alreeds duizenden jaren oude natuurwetten. De Nobelprijswinnaar Al Gore heeft aan de bel getrokken voor het klimaat. Het wordt hoog tijd dat we samen aan de bel trekken om niet verder uitgeput te raken: we moeten een ander oog ontwikkelen voor onze stedenbouw!”

Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief beïnvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526