Hits | Laatste update: Wednesday, January 27, 2021 |
Wat is Feng Shui

Energie van de ruimte

Rondom ons heen stroomt energie. Zelf produceren we met miljoenen cellen ook constant energie. Deze stroomt via chakra`s (energiepunten op ons lichaam) en meridianen (energiepaden) door ons lichaam. Zoals wind en water over onze aarde stromen.
Onze gedachten en gevoelens stromen daarin mee en vermengen zich met onze gevoelens en gedachten.

Zoals acupunctuur gericht is op onzichtbare energiestromen die in meridianen door het lichaam bewegen, richt Feng Shui zich op de energiestromen in/door de ruimtes.
Acupunctuur stimuleert met naalden de eventuele blokkade in het lichaam en brengt de energiestroom weer op gang.

Onze leefomgeving, zoals bijvoorbeeld onze woning, kan beschouwd worden als onze tweede huid. Feng Shui wordt daarom ook wel gezien als acupunctuur voor het huis. Alleen worden hier geen naalden gebruikt om de energie weer vrij in de ruimte te laten stromen, maar allerlei hulpmiddelen die het zelfde effect teweeg brengen, zoals licht, geluid, kleuren en voorwerpen.

Volgens de principes van Feng Shui kan de chi-energie, die door alle dingen heen stroomt, gemanipuleerd worden, zowel op een positieve als een negatieve manier. Hierbij wordt gebruik gemaakt van yin en yang, de vijf elementen en de acht windrichtingen, met ieder zijn eigen specifieke energie die ons beinvloedt.

Wil je bewust controle hebben over je eigen welbevinden, dan kan je dit proces in gang zetten door een betere controle over je leefomgeving te hebben. Bijvoorbeeld door aanpassingen in de ruimten waarin je verkeert, zoals je huis, tuin of werkplek.


Door anders kijken, anders denken, anders doen kunnen wij onze leefomgeving positief be´nvloeden!
Pakua Adviseurs | Kappeyne van de Coppellolaan 12 | 3118 LK Schiedam | T: 010 4716526